goto top
Trở về đầu trang
CAPTCHA
Mã bảo mật để ngăn chặn thư rác
Image CAPTCHA
Vui lòng nhập các ký tự bên trái để chống spam
  Liên hệ

Đại Hội đồng Cổ Đông Thường niên NAVETCO năm 2017 thành công tốt đẹp

  • Hình ảnh

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế nông nghiệp đặc biệt là ngành chăn nuôi đang gặp rất nhiều khó khăn, giá heo xuống thấp nhất từ trước đến nay, thị trường cạnh tranh quyết liệt trên các lĩnh vực dược phẩm thú y, thủy sản, vắc xin… NAVETCO tiếp tục khẳng định được con đường phát triển đúng đắn, xây dựng công ty tiếp tục phát triển bền vững và thu được nhiều thành tựu, hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHĐCĐ năm 2016 giao.

Năm 2016, NAVETCO đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nghiên cứu – Sản xuất và Kinh doanh. Tổng doanh thu bằng 107,80% kế hoạch, doanh thu đạt 722.693.422.000 đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 60.898.810.000 đồng, bằng 115,43% kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2016 giao, tỷ lệ trả cổ tức 13% bằng tiền mặt.

ĐHĐCĐ thường niên NAVETCO năm 2017 đã thống nhất thông qua kế hoạch Nghiên cứu – Sản xuất và Kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính sau: Tổng doanh thu 750.000.000.000 đồng, lợi nhuận trước thuế 63.000.000.000 đồng, tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 13%.

Năm 2017 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, với niềm tin vào chất lượng hàng hóa, dịch vụ; tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong hơn 60 năm xây dựng và phát triển; với sự nỗ lực không ngừng và tính chuyên nghiệp cao của đội ngũ CB-NLĐ NAVETCO; với khả năng lãnh đạo dẫn dắt hiệu quả tài tình của Ban Tổng Giám đốc NAVETCO; sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả cao của khách hàng, nhà cung cấp, NAVETCO phấn đấu và tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch SXKD 2017 được ĐHĐCĐ năm 2017 giao.