goto top
Trở về đầu trang
CAPTCHA
Mã bảo mật để ngăn chặn thư rác
Image CAPTCHA
Vui lòng nhập các ký tự bên trái để chống spam
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

Cập nhật Thứ 6, 15.07.2016

Kính gửi : Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước

  • Tên công tt đại chúng : Công ty cổ phần thuốc thú Y Trung ương NAVETCO
  • Địa chỉ trụ sở chính : 29 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM
  • Điện thoại : 08 38225063   Fax : 08 38225060
  • Vốn điều lệ : 160.000.000.000 đồng

I Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

II Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp của Ban tổng giám đốc định kỳ hàng tháng, hàng quý. Việc giám sát HĐQT đối với Ban tổng giám đốc được thực hiện qua báo cáo hàng tháng

3. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT chưa thành lập tiểu ban

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Chi tiết xin xem ở file đính kèm