goto top
Trở về đầu trang
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ

Cập nhật Thứ 4, 15.10.2014

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ

 1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ : CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
 2. Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
 3. Địa chỉ trụ sở chính : 29 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM
 4. Điện thoại : 08.38225063               Fax : 08 38225060
 5. Mã chứng khoán (Nếu có) :
 6. Mệnh giá : 10.000 đồng/CP
 7. Vốn điều lệ : 160.000.000.000 đồng
 8. Nơi mở tài khoản : Ngân hàng NN&PTNT - CN TP.HCM Số hiệu tài khoản 17003110010001
 9. Căn cứ pháp lý hoat động kinh doanh :
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300600417 ngày 05 tháng 11 năm 2013 so Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.
  • Nghành nghề kinh doanh chính :
   • Sản xuất thuốc thú y, thú y thủy sản           Mã số 3290
   • Kinh doanh thuốc thú y, thú y thủy sản       Mã số 4669
  • Sản xuất/dịch vụ chính : Thuốc Thú y, thú y thủy sản
  • Tổng mức vốn kinh doanh : 160.000.000.000 đồng

II. Phương án giao dịch cổ phiếu quỹ

 1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : Không
 2. Các đợt mua lại cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu gần nhất : Không
 3. Tổng số lượng cổ phiếu mua lại : 7.000 CP
 4. Mục đích mua lai cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ : mua lại cổ phần ưu đãi của nhân viên nghỉ việc
 5. Nguồn vốn : lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 6. Thời gian dự kiến giao dịch : từ ngày 27/10/2014 đến ngày 20/11/2014
 7. Phương thức giao dịch : thông qua đại lý
 8. Nguyên tắc xác định giá : bằng giá bán cổ phần ưu đãi ban đầu
 9. Số lượng đặt mua hàng ngày :
 10. Giá : 13.300 đồng/CP
 11. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ : Công ty chứng khoán Công thương - Chi nhánh TP.HCM
  • Địa chỉ : 49 Tôn Thất Đạm, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • Điện thoại : 08 38209985
  • Tài khoản thực hiện giao dịch :