goto top
Trở về đầu trang
CAPTCHA
Mã bảo mật để ngăn chặn thư rác
Image CAPTCHA
Vui lòng nhập các ký tự bên trái để chống spam
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty CP thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO năm 2015

Cập nhật Thứ 2, 11.07.2016

Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty CP thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO

  • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO được đại hội cổ đông thông qua ngày 28 tháng 09 năm 2013
  • Căn cứ vào nội dung biên bản đã được đa số thành viên tham dự đại hội đồng cổ đông trong phiên họp thường kỳ ngày 29 tháng 04 năm 2016, biểu quyết thống nhất :

Quyết định

Điều I. Nội dung

1. Thông qua các nội dung :

  • Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
  • Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
  • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015
  • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015Phê duyệt uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toá

Vui lòng tải file đính kèm để xem thêm thông tin

File đính kèm: