goto top
Trở về đầu trang
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Công bố thông tin Nghị quyết về tổ chức Đại Hội Đồng cổ Đông năm 2022

Cập nhật Thứ 6, 04.03.2022

Công bố thông tin Nghị quyết số 94/NQ-NVC ngày 04/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Chi tiết xem tại file đính kèm