goto top
Trở về đầu trang
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Công bố thông tin Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại Hội Đồng cổ Đông năm 2022

Cập nhật Thứ 6, 04.03.2022

Công bố thông tin Thông báo số 96/TB-NVC ngày 04/03/2022 về Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chi tiết xem tại file đính kèm