goto top
Trở về đầu trang
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Công bố thông tin Nghị quyết Thông qua Chương trình tổ chức Đại Hội Đồng cổ Đông năm 2022

Cập nhật Thứ 3, 05.04.2022

Nội dung Công bố thôngg tin Nghị quyết số 139/NQ-NVC ngày 05/04/2022 của Hội động quản trị Công ty CP Thuốc Thú Y TW NAVETCO

Chi tiết xem tại file đính kèm