goto top
Trở về đầu trang
CAPTCHA
Mã bảo mật để ngăn chặn thư rác
Image CAPTCHA
Vui lòng nhập các ký tự bên trái để chống spam
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Nghị quyết và Thông báo thay đổi thời gian ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Cập nhật Thứ 4, 31.10.2018

Phê duyệt việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 như sau : Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 chuyển từ 13h30 ngày 02/11/2018 sang 13h30 ngày 16/11/2018. Nội dung và địa điểm không thay đổi.

Lý do : Để có thời gian tiếp tục chuẩn bị các nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông

Xem thêm tại file đính kèm