goto top
Trở về đầu trang
CAPTCHA
Mã bảo mật để ngăn chặn thư rác
Image CAPTCHA
Vui lòng nhập các ký tự bên trái để chống spam
  Liên hệ

Sơ đồ tổ chức công ty

 • Điện thoại : 028 -38225063 - 233
 • Fax : 08 - 38225060
 • Điện thoại : 028 -38225063 - 235
 • Fax : 028 - 38225060
 • Điện thoại : 028 -38225063 - 240
 • Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính: KS. Hồ Cảnh Sơn
 • Điện thoại : 091.3634459
 • Email : hocanhson@navetco.com.vn
 • Điện thoại : 028 -38225063 - 231
 • Điện thoại : 028 -38225063 - 239
 • Điện thoại : 024 - 38691003
 • Fax : 04 - 36290393
 • Điện thoại : 028 -38225063 - 222
 • Điện thoại : 028 -38225063 - 233
 • Điện thoại : 028 -38225063 - 228
 • Điện thoại : 028 -38225063 - 251
 • Điện thoại : 028 -38225063 - 248
 • Điện thoại : 028 -38225063 - 213
 • Điện thoại : 028 -38225063 - 214