goto top
Trở về đầu trang
CAPTCHA
Mã bảo mật để ngăn chặn thư rác
Image CAPTCHA
Vui lòng nhập các ký tự bên trái để chống spam
  Liên hệ

Thư mời Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thuốc thú y TW Navetco

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Thuốc Thú y TW NAVETCO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc Thú y TW NAVETCO trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức cụ thể như sau :

Thời gian

09h00 ngày 15/4/2017 (Thứ Bảy)

Địa điểm

Sảnh Ruby - Diamond Place - Địa chỉ : 15A Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Nội dung họp

  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017
  • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016
  • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Tờ trình lựa trọn đơn vị kiểm toán năm 2017
  • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
  • Thông qua tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
  • Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

Điều kiện tham dự

  • Tất cả các cổ đông của NAVETCO tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/3/2017
  • Những cổ đông không thể dự họp ĐHĐCĐ có thể uỷ quyền bằng băn bản cho người khác tham dự theo mẫu gửi đính kèm. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người khác

Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ

  • Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự / uỷ quyền bằng gửi thư, điện thoại, fax trước 16h ngày 12/4/2017 theo đia chỉ : Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Thuốc Thú y TW NAVETCO - 29 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM - ĐT 08 38225063 - Fax 08 28115060
  • Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy CMND, giấy uỷ quyền (theo mẫu đính kèm) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội

Các tài liệu liên quan đến Đại hội

Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu được đăng tải tại website công ty từ ngày 07/04/2017