goto top
Trở về đầu trang
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Thông tin Khoa học Kỹ thuật - Trong và Ngoài Nước

Sáng kiến mới giúp người nuôi cá Philippin

Cập nhật Thứ 3, 02.11.2021

SEAFDEC/AQD đã thuê các học viên để giúp kết nối những người nuôi tôm và cá Philippin bằng những câu trả lời có thẩm quyền cho những thắc mắc khẩn cấp của họ.


Các học viên đã giúp nông dân giải quyết nhiều vấn đề, bao gồm cả mật độ thả nuôi tối ưu cho ao nuôi cá rô phi

Mười thực tập sinh tại chỗ (OJT) tại phòng nuôi trồng thủy sản của Trung tâm Phát triển Thủy sản Đông Nam Á (SEAFDEC/AQD) đã tìm kiếm các câu hỏi phổ biến trong cộng đồng người nuôi cá trên Facebook và nghiên cứu để tìm câu trả lời bằng cách sử dụng kho ấn phẩm kỹ thuật số khổng lồ của SEAFDEC/AQD .

“Những người nuôi cá đã hình thành các cộng đồng trực tuyến lớn trên Facebook, nơi họ đặt câu hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và bán sản phẩm của mình. Rex Delsar Dianala, cán bộ phụ trách bộ phận truyền thông phát triển của SEAFDEC/AQD, nơi có nhiệm vụ sản xuất và phổ biến tài liệu thông tin, cho biết chúng tôi muốn tiếp cận họ ở đó với thông tin chất lượng.

Các OJT, tất cả các chuyên ngành sinh học của Đại học Thành phố Manila (PLM), tập trung vào các nhóm nông dân Philippin như “Nuôi cá rô phi Philippin” có 43.800 thành viên, “Nuôi cá nước ngọt ở Philippines” (38.600 thành viên), “Tôm sú nước ngọt {ulang} Philippin” (8.200 thành viên), và “Nuôi cá rô phi và Hito” (8.000 thành viên).

Từ ngày 5 đến 29/7/2021, các OJT đã cung cấp cho ít nhất 320 nông dân câu trả lời, hoàn chỉnh với các liên kết đến tài liệu tham khảo và tải xuống đáng tin cậy từ các tổ chức như SEAFDEC / AQD, Tổ chức Nông lương (FAO) và Cục Nghề cá và Nguồn lợi Thủy sản (BFAR).

Edgar Vincent Antolino, trợ lý đào tạo của SEAFDEC/AQD, người giám sát các OJT, nhận xét trong một thông cáo báo chí: “Chúng tôi rất ngạc nhiên về chất lượng câu trả lời của các sinh viên từ PLM. “Họ có thể tổng hợp, tùy chỉnh và dịch các câu trả lời sang tiếng Philippin để nông dân có thể hiểu rõ hơn.”

Ví dụ, một thành viên đăng trong một nhóm Facebook hỏi anh ta có thể thả bao nhiêu cá rô phi giống trong ao 500m2 của mình.

Trong khi một thành viên nhanh chóng phản hồi với lời đề nghị cung cấp tấm lót bạt, một người bình luận khác đã khuyên nên thả 100.000 con và tiếp tục tuyên bố rằng anh ta có sẵn cá giống để bán.

Các thành viên hỗ trợ them cho biết anh ấy nên thả “5 con/m2”, một người khác nói “2k”, một người khác nhận xét ngắn gọn “500 x 5”.

Trong khi đó, Genica de Lara, một trong những OJT do SEAFDEC/AQD ủy nhiệm trả lời các câu hỏi, đã giải thích một cách toàn diện, bằng tiếng Philippin, sự khác biệt giữa các hệ thống quảng canh, bán thâm canh và thâm canh và tính toán số lượng cá thích hợp cho ao của nông dân.

“Quảng canh: 500–1000 cá giống, bán thâm canh: 1.500–2.000 cá giống, thâm canh: 2.500–5.000 cá giống”, cô trả lời sau khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị ao, cho ăn và chất lượng nước thích hợp. Sau đó, cô đưa ra các liên kết đến hai tài liệu hướng dẫn về cá rô phi có thể tải xuống miễn phí do SEAFDEC/AQD xuất bản.

Trong một bài đăng riêng biệt, một người dùng khác đã hỏi liệu cá rô phi có phát triển nhanh hơn đáng kể trong ao bùn hoặc bê tông hay không.

Matt Tua Agbulos, một OJT khác từ PLM, đã giải thích chi tiết cho anh ta về ba lợi thế khi sử dụng ao đất và bốn lợi thế của ao bê tông và cung cấp ba liên kết để biết thêm thông tin.

Theo Bộ NN&PTNN

Nghiên cứu tăng hiệu quả của việc chăn nuôi bò

Cập nhật Thứ 4, 05.01.2022

Để cải thiện hơn nữa chăn nuôi và quản lý vật nuôi, nhu cầu cấp thiết là phải liên tục thu thập dữ liệu kiểu hình từ các cá thể động vật.... Xem thêm