goto top
Trở về đầu trang
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Tin tức - Sự kiện

  • Bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Thuốc Thý y TW

    Cập nhật Thứ 4, 22.01.2014

    Thông báo chi tiết về bán đấu giá cổ phần của công ty TNHH MTV NAVETCO. Để biết thêm thông tin chi tiết, nhà đầu tư vui lòng xem Công bố thông tin, Quy chế đấu giá bán cổ phần Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y Trung ương tại các ... Xem thêm

  • Bán thỏa thuận số cổ phần bán không hết

    Cập nhật Thứ 3, 21.01.2014

    Căn cứ vào Văn bản số 1879/BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp & PTNT ngày 06/6/2013 về việc thực hiện bán thỏa thuận số cổ phần không bán hết của Công ty Thuốc thú y TW; ... Xem thêm

Pages