goto top
Goto Top
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
  Contact
  •   Contact
NAVETCO NAVETCO

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Update on Fri, 26.06.2020

Hôm nay vào lúc 9 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị Diamond Place, số 15A đường Hồ Văn Huê. phường 9, Quận Phú Nhuận diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0300600417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi bổ sung lần thứ 06 ngày 14/04/2020, trụ sở chính tại số 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa KAo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương NAVETCO.

Chi tiết xem tai file đính kèm