Công bố thông tin

Năm 2023

10-03-2023
CBTT NQ HĐQT về việc XD nhà công cường độc tại Củ Chi
23-02-2023
CBTT NQHĐQT về ký kết H đồng giao dịch với người có liên quan
22-02-2023
CBTT T.báo về ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ 2023
20-02-2023
CBTT D.Sách CĐ nhà nước, CĐ lớn 6 tháng cuối năm 2022
08-02-2023
CBTT NQ HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
17-01-2023
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty
11-01-2023
CBTT BB và NQ HĐQT về việc thay đổi nhân sự Công ty
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2022

13-12-2022
CBTT QĐ 3870 xử phạt về thuế
13-12-2022
CV giải trình chậm CBTTxử lý vi phạm về thuế
11-11-2022
CBTT Biên bản và NQ điều chỉnh loại CP từ hạn chế sang tự do
23-09-2022
Công bố thông tin TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI

File Đính Kèm

CBTT-TY-LE-SHNN

14-09-2022
Nghị quyết của HĐQT trả cổ tức năm 2021
10-08-2022
Công bố thông tin Thay đổi giấy phép kinh doanh lần 8
02-08-2022
Thay đổi nhận sự công ty
25-07-2022
Công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán với công ty AASCS

File Đính Kèm

20-07-2022
Báo cáo quyết toán sản xuất Kinh doanh và Công văn giải trình biến động doanh thu lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 2 năm 2022
20-07-2022
Công bố thông tin Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2022

File Đính Kèm

CBTT-So-511

15-07-2022
Công bố thông tin Người Phụ trách Quản trị Công ty
27-04-2022
Video Hướng dẫn họp Đại Hội Cổ Đông trực tuyến 2022

File Đính Kèm

06-04-2022
Công bố thông tin Nghị quyết Thông qua Chương trình tổ chức Đại Hội Đồng cổ Đông năm 2022
28-03-2022
Báo cáo Tài Chính năm 2021
28-03-2022
CBTT Báo cáo tài chính năm 2021
28-03-2022
Giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận năm 2021
16-03-2022
Công bố thông tin Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại Hội Đồng cổ Đông năm 2022
04-03-2022
Công bố thông tin Nghị quyết về tổ chức Đại Hội Đồng cổ Đông năm 2022
21-01-2022
Giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận quý 4 - 2021
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2021

27-12-2021
Giải trình CBTT quyết định xử lý vi phạm về thuế
27-12-2021
CBTT Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
28-10-2021
Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2020
20-10-2021
Báo cáo Quyết toán quý 3 năm 2021
20-10-2021
Giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận quý 3 - 2021
25-09-2021
Nghị quyết của HĐQT trả cổ tức 2020
15-08-2021
Giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2021
19-07-2021
Báo cáo Quyết toán quý 2 năm 2021
19-07-2021
Giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận quý 2 - 2021

File Đính Kèm

10-07-2021
Công bố thông tin bất thường về ký hợp đồng kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
06-05-2021
Công bố thông tin thay đổi nhân sự quản lý nội bộ công ty
19-04-2021
Giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận quý 1 - 2021

File Đính Kèm

08-04-2021
Thông báo thư mời tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021
02-04-2021
Báo cáo Quyết toán năm 2020
31-03-2021
Báo cáo Quyết Toán và Giải trình biến động Doanh thu và lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020
12-03-2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
09-03-2021
Nghị Quyết HĐQT về ngày đăng ký giao dịch cuối cùng và dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
27-01-2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
21-01-2021
Giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận quý 4 - 2020

File Đính Kèm

21-01-2021
Báo cáo quyết toán sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2020
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2020

28-12-2020
Báo cáo kết quả giao dịch bán CPQ cho người lao động
28-12-2020
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
30-11-2020
Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động được lựa chọn
21-11-2020
Nghị Quyết thông qua Phương án Bán CP quỹ cho người lao động
02-11-2020
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
02-11-2020
Báo cáo Giao dịch bán cổ phiếu quỹ
20-10-2020
Báo cáo quyết toán sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2020
20-10-2020
Giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận quý 3 - 2020
14-10-2020
Công bố Thông tin bằng văn bản Phương án bán CP quỹ cho Người lao động
21-09-2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2019 và để lấy ý kiến bằng văn bản
21-09-2020
Nghị Quyết trả Cổ tức 2019 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
20-08-2020
Nghị quyết Thôi giữ chức Tổng Giám Đốc của ông Phạm Quang Thái
14-08-2020
Giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận 6 tháng năm 2020
28-07-2020
Giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận quý 2 - 2020
28-06-2020
Công bố Thông tin Số lượng có quyền biểu quyết đang lưu hành

File Đính Kèm

28-06-2020
Báo cáo Kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu
12-06-2020
Thông báo thư mời tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020
12-06-2020
Công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020
08-06-2020
Công bố thông tin Giao dịch mua lại Cổ phiếu Quỹ
27-05-2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
15-05-2020
Nghị quyết 209/NQ-HĐQT về ngày đăng ký giao dịch cuối cùng
12-05-2020
Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần

File Đính Kèm

Giay-cn-dang-ky-dn

11-05-2020
Nghị quyết chuyển từ CP hạn chế sang tự do
11-05-2020
NQ HĐQT thông qua phương án mua lại CP hạn chế chuyển nhượng
23-04-2020
Giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận quý 1 - 2020
14-04-2020
Gia Hạn Thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên

File Đính Kèm

CV gia han DHCD

26-03-2020
Giải trình biến động Doanh thu lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019
17-03-2020
Công bố TT xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
16-03-2020
Công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
16-03-2020
Quyết định của CT HĐQT về việc triển khai phương án bán CP quỹ cho NLĐ
16-03-2020
Công bố thông tin giao dịch bán CP quỹ cho người lao động

File Đính Kèm

CBTT bán CP Quỹ0001

14-01-2020
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu
14-01-2020
Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ
14-01-2020
Thông tin về tiến độ giao dịch cổ phiếu quỹ
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2019

17-10-2019
Giải trình biến động lợi nhuận Quý 3.2019
06-10-2019
Nghị quyết và Biên bản lấy ý kiến bằng văn bản về việc chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động
12-09-2019
Tờ trình xin ý kiến về việc thông qua việc chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động
20-08-2019
Công bố thông tin về việc từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của bà Võ Thanh Thùy Trang

File Đính Kèm

CV 3340002

19-08-2019
Công văn điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và kèm Thông báo 336/TB-NVC ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2018 và để lấy ý kiến bằng văn bản
19-08-2019
Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuếTNDN 6 tháng đầu năm 2019
16-08-2019
Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức 2018 và bán Cổ Phiếu Quỹ

File Đính Kèm

Nghi Quyet0004

16-08-2019
Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2018
23-04-2019
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
22-04-2019
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
19-03-2019
Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký giao dịch cuối cùng để ĐHĐCĐ thường niên 2019
04-03-2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
16-01-2019
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2018

21-12-2018
Công bố thông tin mua lại CPQ của nhân viên nghỉ việc
10-12-2018
NQ của HĐQT mua lại cổ phần của nhân viên nghỉ việc Hoàng Lê Minh để làm cổ phiếu quỹ
31-10-2018
Nghị quyết và Thông báo thay đổi thời gian ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
04-10-2018
Kết quả xin ý kiến bằng văn bản xin bổ sung ngành nghề kinh doanh
27-09-2018
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

File Đính Kèm

thong-bao-so-3970001

21-09-2018
Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

File Đính Kèm

nghi-quyet-so-3940001

18-09-2018
Lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải
28-08-2018
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
27-08-2018
Chốt danh sách chia cổ tức và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về bổ sung ngành nghề kinh doanh
23-08-2018
Kết quả xin ý kiến cổ đông về điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức
14-08-2018
Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2017
31-07-2018
Công bố thông tin mua cổ phiếu quỹ
18-07-2018
Nghị Quyết HĐQT Công ty

File Đính Kèm

NQ HDQT SO 2800001

16-07-2018
Nghi Quyết HĐQT Công ty Thuốc Thú y Trung Ương NAVETCO

File Đính Kèm

Nghi_quyet

Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2017

11-12-2017
Thông báo về việc đăng ký Giao dịch tại sàn UPCOM (HNX)
09-12-2017
Thông tin tóm tắt về Tổ chức đăng ký Giao dịch

File Đính Kèm

Ban CBTT Upcom - Navetco

09-12-2017
Thông báo ngày giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO
09-12-2017
Quyết định Chấp nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

File Đính Kèm

989-qd_2017-12-06_1715_1

Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Năm 2015

06-07-2015
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO
Logo Website CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Icon động, để lại yêu cầu