Phòng bệnh cho gia cầm

Phòng bệnh cho gia cầm NAVET-FLUVAC 2

NAVET-FLUVAC 2

Vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm

Phòng bệnh cho gia cầm NAVET-VIFLUVAC (CÚM GIA CẦM)

NAVET-VIFLUVAC (CÚM GIA CẦM)

Vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm

Phòng bệnh cho gia cầm TỤ HUYẾT TRÙNG VÀ E.COLI GIA CẦM

TỤ HUYẾT TRÙNG VÀ E.COLI GIA CẦM

Vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng và E.Coli gia cầm

Phòng bệnh cho gia cầm TỤ HUYẾT TRÙNG VÀ E.COLI GIA CẦM

TỤ HUYẾT TRÙNG VÀ E.COLI GIA CẦM

Vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng và E.Coli gia cầm

Phòng bệnh cho gia cầm TỤ HUYẾT TRÙNG GIA CẦM

TỤ HUYẾT TRÙNG GIA CẦM

Vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng gia cầm

Phòng bệnh cho gia cầm TỤ HUYẾT TRÙNG GIA CẦM

TỤ HUYẾT TRÙNG GIA CẦM

Vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng gia cầm

Phòng bệnh cho gia cầm DỊCH TẢ VỊT TẾ BÀO

DỊCH TẢ VỊT TẾ BÀO

Vắc xin phòng bệnh Dịch tả vịt

Phòng bệnh cho gia cầm GUMBORO

GUMBORO

Vắc xin phòng bệnh Gumboro

Phòng bệnh cho gia cầm ĐẬU GÀ

ĐẬU GÀ

Vắc xin phòng bệnh Đậu gà

Phòng bệnh cho gia cầm  NIU-CÁT-XƠN CHỦNG M

NIU-CÁT-XƠN CHỦNG M

Vắc xin phòng bệnh NIU-CÁT-XƠN (NEWCASTLE)

Phòng bệnh cho gia cầm  NIU-CÁT-XƠN CHỊU NHIỆT

NIU-CÁT-XƠN CHỊU NHIỆT

Vắc xin phòng bệnh NIU-CÁT-XƠN (NEWCASTLE)

Phòng bệnh cho gia cầm  NIU-CÁT-XƠN CHỦNG LASOTA

NIU-CÁT-XƠN CHỦNG LASOTA

Vắc xin phòng bệnh NIU-CÁT-XƠN (NEWCASTLE)

Icon động, để lại yêu cầu
Dịch tả heo Châu Phi
Góc thông tin
Dịch tả heo Châu Phi
NAVET-ASFVAC