Thuốc kháng sinh

Thuốc kháng sinh NAVET-PEN-STREP

NAVET-PEN-STREP

Thuốc dung dịch kháng sinh tiêm

Thuốc kháng sinh NAVET-TETRASONE

NAVET-TETRASONE

Thuốc dung dịch kháng sinh tiêm

Thuốc kháng sinh NAVET-FLORDOX 300

NAVET-FLORDOX 300

Đặc trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa

Thuốc kháng sinh NAVET-EXCEL 100

NAVET-EXCEL 100

Đặc trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp- Tác dụng kéo dài

Thuốc kháng sinh NAVET-AMOXICOL PLUS

NAVET-AMOXICOL PLUS

Đặc trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa và tiết niệu

Thuốc kháng sinh NAVET-E.T.S.C

NAVET-E.T.S.C

Điều trị bệnh đường hô hấp và tiêu hóa

Thuốc kháng sinh NAVET-STREPTAPEN

NAVET-STREPTAPEN

Thuốc kháng sinh tiêm - Tác dụng kéo dài

Thuốc kháng sinh THUỐC ÚM GÀ, VỊT

THUỐC ÚM GÀ, VỊT

Phòng - Trị bệnh - Kích thích tăng trưởng

Thuốc kháng sinh T.T.S-PLUS

T.T.S-PLUS

Đặc trị bệnh CRD, suyễn lợn, thương hàn

Thuốc kháng sinh TERRA-COLIVIT

TERRA-COLIVIT

Đặc trị bệnh đường tiêu hóa

Thuốc kháng sinh TERRA-C

TERRA-C

Thuốc bột kháng sinh cho uống hoặc trộn vào thức ăn

Thuốc kháng sinh TRIMECOL

TRIMECOL

Thuốc dung dịch kháng sinh tiêm

Icon động, để lại yêu cầu
Dịch tả heo Châu Phi
Góc thông tin
Dịch tả heo Châu Phi
NAVET-ASFVAC