goto top
Trở về đầu trang
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Chính sách Chất lượng

Với phương châm "Trợ thủ đắc lực của nhà chăn nuôi", Công ty Cổ phần Thuốc Thu y Trung ương NAVETCO cam kết :

  1. Áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001GMP-WHO.
  2. Trang bị hệ thống máy móc, dây chuyền công nghệ hiện đại, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn GMP-WHO cũng như yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
  3. Kiểm tra chặt chẽ toàn bộ quá trình từ đầu vào đến khâu cuối cùng để đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toànhiệu quả cho nhà chăn nuôi.
  4. Luôn lắng nghe và đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng, không ngừng cải tiến chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm để mở rộng và đáp ứng nhu cầu thị trường.
  5. Chính sách chất lượng này được phổ biến cho toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty, đảm bảo mọi nhân viên thông hiểu và tuân thủ trong hoạt động thực tế.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2014