goto top
Trở về đầu trang
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Nghiên cứu

  • Hình ảnh

NAVETCO có một Trung tâm nghiên cứu do Bộ NN&PTNT thành lập, với nhiệm vụ nghiên cứu về bệnh của gia súc, gia cầm và phát triển các vắc xin, dược thú y sử dụng cho công tác phòng chống dịch bệnh. Trung tâm đã thực hiện thành công nhiều dự án cấp nhà nước, cấp bộ và cấp cơ sở liên quan đến các bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc như : Bệnh tụ huyết trùng trâu bò, heo, dê, gà; bệnh do Salmonella trên heo và vịt; bệnh Dịch tả vịt; bệnh Gumboro; bệnh Đậu gà; bệnh Newcaslte; bệnh Cúm gia cầm; bệnh Dịch tả heo; hội chứng PRRS; bệnh do Circovirus; bệnh Đậu dê; bệnh Lở mồm long móng, ... Trung tâm cũng phát triển và áp dụng thành công nhiều kỹ thuật như ELISA, PCR, IPMA, IIP, NPLA, ... dùng trong chẩn đoán bệnh thú y. Những thành công trong công tác nghiên cứu có ý nghĩa rất lớn, không những đóng góp về mặt khoa học cho nghành thú y mà còn có vai trò quan trọng đối với sự phát triển và ổn định của Công ty.

Hơp tác nghiên cứu cũng là một thế mạnh của Công ty. Nhiều dự án hợp tác nghiên cứu giữa Công ty NAVETCO với trường đại học Queensland, Viện thú y Quốc gia Australian (Australian Animal Health Laboratory - AAHL) do ACIAR tài trợ hoặc Chương trình CARD do AUSAID tài trợ được đánh giá thành công cả về mặt khoa học và kinh tế, trong đó phải kể đến dự án nghiên cứu về bệnh Tụ huyết trùng heo và gia cầm; dự án sản xuất vắc xin Newcaslte chịu nhiệt; dự án bệnh dịch tả vịt và vắc xin Dịch tả vịt trên tế bào, và gần đây là thành công của dự án sản xuất vắc xin Dịch tả heo trên tế bào. Hợp tác nghiên cứu với các tổ chức trong nước cũng mang lại nhiều thành công, đặc biệt dự án nghiên cứu với Viện công nghệ sinh học về vắc xin Cúm gia cầm H5N1 và sản xuất Interferon với công ty NANOGEN.

Ngoài ra, công ty còn có trung tâm thú y tọa lạc tại xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TPHCM chuyên phục vụ cho công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm trên động vật trước khi xuất xưởng.