goto top
Trở về đầu trang
CAPTCHA
Mã bảo mật để ngăn chặn thư rác
Image CAPTCHA
Vui lòng nhập các ký tự bên trái để chống spam
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Báo cáo tài chính năm 2019

Cập nhật Thứ 4, 25.03.2020

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y TW NAVETCO trình bày báo cáo tài chính năm 2019 với các báo cáo tài chình đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2019,  bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính