goto top
Trở về đầu trang
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Công bố Thông tin bằng văn bản Phương án bán CP quỹ cho Người lao động

Cập nhật Thứ 3, 13.10.2020

Công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông Phương án bán CP quỹ cho người lao động của công ty CP thuốc Thú y Trung ương NAVETCO

số 481 / NVC

Chi tiết xem tại file đính kèm