goto top
Trở về đầu trang
CAPTCHA
Mã bảo mật để ngăn chặn thư rác
Image CAPTCHA
Vui lòng nhập các ký tự bên trái để chống spam
  Liên hệ
  •   Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Giải trình biến động doanh thu và lợi nhuận 6 tháng năm 2020

Cập nhật Thứ 6, 14.08.2020

số 395 / NVC

Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty CP Thuốc Thú y TW NAVETCO giải trình thay đổi về biến động doanh thu và lợi nhuận sau thuế giữa báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2019 như sau :

Xem thêm tại file đính kèm