goto top
Trở về đầu trang
CAPTCHA
Mã bảo mật để ngăn chặn thư rác
Image CAPTCHA
Vui lòng nhập các ký tự bên trái để chống spam
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Cập nhật Thứ 4, 28.10.2020

Nội dung Biên bản nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Phương án bán CPQ cho người lao động được lựa chọn năm 2020 của Công ty CP Thuốc Thú y TW NAVETCO

Xem thêm tại file đính kèm