goto top
Trở về đầu trang
CAPTCHA
Mã bảo mật để ngăn chặn thư rác
Image CAPTCHA
Vui lòng nhập các ký tự bên trái để chống spam
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Nghị Quyết trả Cổ tức 2019 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Cập nhật Thứ 6, 18.09.2020

Nghị Quyết

Điều I

Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau :

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông : 08/10/2020

2. Mục đích

a. Chia cổ tức năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện 28% mệnh giá cổ phần (1 cổ phần nhận được 2.800 đồng)

- Ngày thanh toán : 06/11/2020

- Hình thức chi trả :

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO.

b. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động tại công ty NAVETCO năm 2020

Hiện nay Công ty đang nắm giữ một số lượng cổ phiếu quỹ, nhằm khuyến khích người lao động cam kết làm việc lâu dài, Công ty sẽ bán cho các cá nhân có đủ điều kiện sau đây :

- Người lao động làm việc tại Công ty, chưa mua cổ phần ưu đãi và có cam kết làm việc lâu dài cho Công ty.

- Người lao động có sự đóng góp cho sự phát triển của Công ty

- Giá bán : 13.300 đồng/ cổ phần

- Trường hợp người lao động nghỉ việc trước khi hết thời gian cam kết phải bán lại cổ phiếu này cho công ty  với giá 13.300 đồng/ cổ phần

(Điều kiện chi tiết trong phụ lục đính kèm)

Chi tiết xem tại file đính kèm