goto top
Trở về đầu trang
  Liên hệ
NAVETCO NAVETCO

Tin tức Nội bộ

Thông tin từ Phòng Dịch tễ Thú y thuộc Cục Thú y về Vắcxin Dịch tả heo Châu Phi

Cập nhật Thứ 6, 26.08.2022

Thông tin từ Phòng Dịch tễ Thú y thuộc Cục Thú y về Vắcxin Dịch tả heo Châu Phi NAVET-ASFVAC của Công ty Thuốc Thú y TW NAVETCO

Siết chặt quy trình tiêm vacxin dịch tả lợn châu Phi theo đúng khuyến cáo

Cập nhật Thứ 4, 07.09.2022

100% số vacxin dịch tả lợn châu Phi được tiêm ở Vĩnh Phúc theo đúng khuyến cáo của Bộ NN-PTNT đều cho kết quả khả quan, không xảy ra tình... Xem thêm