CÔNG TY NAVETCO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Sáng ngày 13/6/2024, Công ty CP Thuốc Thú y TW Navetco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức trực tuyến.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Quý cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến biểu quyết thông qua về nhân sự cho Đoàn Chủ tọa, Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội theo phương thức bỏ phiếu điện tử.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Báo cáo tại Đại hội, ông Trầm Tuấn Khanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị của năm 2023, đây vẫn là năm rất khó khăn cho nền kinh tế nói chung và ngành thú y Việt Nam nói riêng làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty; Hội đồng quản trị luôn bám sát, theo dõi và điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các cuộc họp và sẽ tiếp tục triển khai các nội dung trong nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm 2024.

Ông Trầm Tuấn Khanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Ông Trầm Tuấn Khanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Lan cho biết do ảnh hưởng chung của nền kinh tế toàn toàn cầu, Công ty Navetco cũng không nằm ngoài vùng chịu ảnh hưởng, tác động bởi các yếu tố do giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng dẫn đến áp lực về chi phí sản xuất luôn duy trì ở mức cao, diễn biến phức tạp của các dịch bệnh dẫn đến tình hình chăn nuôi cực kỳ ảm đạm, sức tiêu thụ trên thị trường của người tiêu dùng giảm, bên cạnh đó là sự cạnh tranh gay gắt của các công ty đối thủ.

Với rất nhiều khó khăn, bất ổn, Công ty Navetco đã nỗ lực cố gắng, vượt qua các thách thức để đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023, cụ thể như sau: Tổng doanh thu 416,58 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 36,19 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 15%.

Các cổ đông biểu quyết tán thành 100% thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 bao gồm tổng doanh thu 420 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 38 tỷ đồng và triển khai dự án xây dựng khu nuôi thú công độc đạt chuẩn an toàn sinh học cấp III tại Trung tâm Thú y Củ Chi với chi phí dự kiến 18 tỷ đồng.

Tổng Giám Đốc Công ty - Bà Nguyễn Thị Kim Lan

Tổng Giám Đốc Công ty - Bà Nguyễn Thị Kim Lan

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đưa ra các giải pháp đối với hoạt động quản lý điều hành Công ty, phát triển nguồn nhân lực, các giải pháp hoạt động nghiên cứu, sản xuất và tài chính để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, đồng thời khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng các cổ đông đã tin tưởng, ủng hộ để Công ty Navetco có thêm nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh thuốc thú y.

Gợi Ý Sản Phẩm

Phòng bệnh cho trâu, bò, heo, dê, thỏ NAVET-LPVAC (PHÒNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU, BÒ VÀ ĐẬU TRÊN DÊ)

NAVET-LPVAC (PHÒNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU, BÒ VÀ ĐẬU TRÊN DÊ)

Vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và Đậu trên dê

Phòng bệnh cho gia cầm NAVET-FLUVAC 2

NAVET-FLUVAC 2

Vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm

Men vi sinh xử lý nước NAVET-BIOZYM (TÔM, CÁ)

NAVET-BIOZYM (TÔM, CÁ)

Men vi sinh và Enzyme cao cấp, xử lý, cải tạo môi trường nuôi tôm, cá (giống và thịt)

Men vi sinh xử lý nước NAVET-BIO-YU 600

NAVET-BIO-YU 600

Cung cấp men vi sinh, enzym xử lý nước và đáy ao nuôi tôm

Men vi sinh xử lý nước NAVET-BIO-YU

NAVET-BIO-YU

Cung cấp men vi sinh, enzym xử lý nước và đáy ao nuôi tôm

Icon động, để lại yêu cầu
Dịch tả heo Châu Phi
Góc thông tin
Dịch tả heo Châu Phi
NAVET-ASFVAC