Cho ăn tuần tự cải thiện trọng lượng của ngỗng

Một nghiên cứu mới đây của các nhà nghiên cứu từ trường Đại học Tunghai, Đài Loan đã phát hiện ra rằng cho ngỗng ăn tuần tự sẽ cải thiện tốc độ tăng trưởng và hiệu quả thức ăn so với nhóm cho ăn đối chứng.

Một nghiên cứu mới đây của các nhà nghiên cứu từ trường Đại học Tunghai, Đài Loan đã phát hiện ra rằng cho ngỗng ăn tuần tự sẽ cải thiện tốc độ tăng trưởng và hiệu quả thức ăn so với nhóm cho ăn đối chứng.

Theo các nhà nghiên cứu, ngỗng đang phát triển được cho ăn tuần tự một chế độ ăn ít prôtêin trong thời điểm hoạt động thể chất của chúng (ban ngày) và cho ăn hàm lượng prôtêin cao trong thời điểm ít hoạt động (ban đêm), đã cải thiện được việc sử dụng prôtêin.

Hai thử nghiệm để tìm hiểu ảnh hưởng của các chế độ ăn này tới các tính trạng tăng trưởng ở ngỗng đã được tiến hành. Thử nghiệm đầu tiên đã nghiên cứu ảnh hưởng việc cho ăn tuần tự theo một hệ thống cho ăn giới hạn về thời gian. 72 con ngỗng Roman trắng đã được phân bổ ngẫu nhiên vào nhóm cho ăn theo chế độ ăn liên tục hoặc nhóm kiểm soát. Từ 2-8 tuần tuổi, tất cả những con ngỗng được cho ăn vào buổi sáng và buổi tối trong một giờ. Nhóm cho ăn tuần tự được cung cấp 13% chế độ ăn giàu prôtêin thô vào buổi sáng và 19% chế độ ăn giàu prôtêin thô vào buổi tối.

Nhóm đối chứng được cung cấp chế độ ăn tương tự (16% prôtêin thô trộn đều từ hai chế độ ăn tuần tự) vào buổi sáng và buổi tối. Kết quả cho thấy trọng lượng cơ thể, tăng trọng trung bình hàng ngày và lượng thức ăn hàng ngày không khác nhau giữa các nhóm, nhưng hiệu quả thức ăn ở nhóm cho ăn tuần tự cao hơn đáng kể so với nhóm đối chứng.

Trong thử nghiệm thứ hai, các nhà nghiên cứu đã xem xét ảnh hưởng của cho ăn tuần tự theo một hệ thống cho ăn tự do (ad libitum). 24 con ngỗng được phân bổ ngẫu nhiên vào một trong hai nhóm cho ăn tuần tự hoặc nhóm đối chứng và được cho ăn tự do đến thời điểm 4-8 tuần tuổi. Nhóm thứ hai cho ăn chế độ ăn tuần tự này đã được cung cấp một chế độ ăn chứa 14% prôtêin thô từ 6 giờ sáng và 20% prôtêin thô từ 6 giờ tối. Nhóm đối chứng thứ hai được cho ăn chế độ ăn tương tự, trong đó bao gồm một hỗn hợp của hai chế độ ăn, theo tỷ lệ của chế độ ăn được tiêu thụ bởi nhóm cho ăn tuần tự vào ngày trước đó vào buổi sáng và buổi tối.

Kết quả cho thấy rằng, tăng trọng trung bình hàng ngày trong nhóm cho ăn liên tục cao hơn so với nhóm đối chứng.

Tiến sỹ Khoa học Ho kết luận rằng: chế độ cho ăn liên tục với thành phần ít prôtêin vào buổi sáng hoặc vào ban ngày và chế độ ăn giàu prôtêin vào buổi tối hoặc trong thời gian ban đêm giúp cải thiện tăng trọng hàng ngày và cải thện được hiệu quả thức ăn ở những con ngỗng đang tăng trưởng.

Theo Bộ NN&PTNT

Gợi Ý Sản Phẩm

Phòng bệnh cho trâu, bò, heo, dê, thỏ NAVET-LPVAC (PHÒNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU, BÒ VÀ ĐẬU TRÊN DÊ)

NAVET-LPVAC (PHÒNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU, BÒ VÀ ĐẬU TRÊN DÊ)

Vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và Đậu trên dê

Phòng bệnh cho gia cầm NAVET-FLUVAC 2

NAVET-FLUVAC 2

Vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm

Men vi sinh xử lý nước NAVET-BIOZYM (TÔM, CÁ)

NAVET-BIOZYM (TÔM, CÁ)

Men vi sinh và Enzyme cao cấp, xử lý, cải tạo môi trường nuôi tôm, cá (giống và thịt)

Men vi sinh xử lý nước NAVET-BIO-YU 600

NAVET-BIO-YU 600

Cung cấp men vi sinh, enzym xử lý nước và đáy ao nuôi tôm

Men vi sinh xử lý nước NAVET-BIO-YU

NAVET-BIO-YU

Cung cấp men vi sinh, enzym xử lý nước và đáy ao nuôi tôm

Icon động, để lại yêu cầu
Dịch tả heo Châu Phi
Góc thông tin
Dịch tả heo Châu Phi
NAVET-ASFVAC